Geschiedenis

De Werkgroep Geschiedenis heeft als doel de historie van Blerick, Hout-Blerick en De Boekend nader te onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek in brede kring bekend te maken. Dat gebeurt door presentatie-bijeenkomsten en publicaties.

De afgelopen jaren is vooral aandacht besteed aan de periode vanaf de prehistorie tot 1815, met als resultaat de publicatie van 'BLARIACO-BLERICK' (2020).

Actueel is nu het onderzoek naar het dagelijkse leven van de Blerickse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daartoe worden kranten, tijdschriften,dagboeken e.d. uit die periode onderzocht en mogelijk illustratie-materiaal verzameld. Het plan is om binnen twee jaar een geschiedenis van die oorlogstijd te publiceren.

Ook aan archeologie zal in de toekomst aandacht worden geschonken omdat de resultaten van archeologisch onderzoek een beeld kunnen geven van de (cultuur-)geschiedenis van de toenmalige bewoners in onze Blerickse regio.

Leden van de Werkgroep zijn ook betrokken bij het verzorgen van artikelen in de Nieuwsbrief van onze vereniging en bij het plaatsen van bijdragen in regionale bladen als de Blerickse Krant en de nostalgie-pagina van het Voila Magazine.

De Werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden: Jos Benders, Ron Beijaard, Wim Didriëns, Joep Duckers, Jos Feller (vz), Chrit Klerken, Ton in 't Zandt, Felix Routs, Jan Spee, Jan Symons en Jan Titulaer.

De Werkgroep komt bijeen op de tweede woensdagavond van de maand. Belangstellenden zijn altijd welkom.

  • vereniging/werkgroepen/geschiedenis/start.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/04/15 11:15
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo