Verschenen boeken

Tip: Klik op de kolomnamen om te sorteren. Een tweede keer klikken wijzigt de volgorde. Op een woord filteren kan via de zoekbalk.

Omslag Titel Samenvatting
Blerickclopedie De Blerickclopedie doet recht aan de historie van Blerick, die immers tot 1945 deels onafhankelijk van die van Venlo verliep. Het is een encyclopedie met een eigen karakter geworden, waarin aandacht wordt geschonken aan honderden onderwerpen uit Blerick, Hout-Blerick en Boekend.

De Blerickse encyclopedie wil een breed publiek op een prettige manier informeren en is geschreven voor iedereen die belangstelling heeft voor allerlei zaken uit Blericks heden en verleden. De Blerickclopedie en de Venloclopedie sluiten perfect op elkaar aan en vormen samen één compleet en waardevol naslagwerk over de gemeente Venlo.
Leven in oorlog, Blerick 1940 - 1945 Dit boek beschrijft het leven tijdens de oorlog in Blerick.
De eerste dertig voorouders van Arno Coopmans LTG 2008-1
Het testament van Anna Sanders LTG 2010-1
Kwartierstaat Berden - Jacobs LTG 2011-4
Een bijzondere huwelijksketting NGV Land van Cuijk en Ravenstein, 2015- ?
Kwartierstaat Klercken - Keunen Werkboek Limburgse Kwartierstaten I, 1984
Geen afbeeldingen gevonden.
Kwartierstaat Klerken - Hermans Limburgs Kwartierstatenboek 1998
Parenteel Verheijen LTG (Limburgs Tijdschrift voor Genealogie), 1991-1
Van Joannes Clercken tot Jan Klerken. Geschiedenis van een Blerickse familie,1980 Van Joannes Clercken tot Jan Klerken. Geschiedenis van een Blerickse familie,1980
Genealogie Hillen. Tak Blerick Genealogie Hillen. Tak Blerick
Kwartierstaat van de kinderen Mertens - Kessels Kwartierstaat van de kinderen Mertens - Kessels
De Blerickse familie Janssen in gen Ael LTG 1996-3,4; 1997-1
Kwartierstaat Grubben - Gijsen Werkboek Limburgse Kwartierstaten II, 1990
Geen afbeeldingen gevonden.
Genealogie van het geslacht Titulaer Blerick 1985; 309 blz.
Geen afbeeldingen gevonden.
Historiek van de familie Titulaer Baarlo 2012; 132 blz.
Houba Nederland's Patriciaat 1978/'79
Blerick in het jaar 1610 LTG 1992-4
Welles. Een Blerickse familie Gens Nostra 1979, 4-6
De zusjes Sanders en hun verdere familieleden LTG 1997-3
Nazaten van Nicolaas Dreesen genaamd Driessen & Drissen Nazaten van Nicolaas Dreesen genaamd Driessen & Drissen
Godfried. Geschiedenis van de familie Peeters Godfried. Geschiedenis van de familie Peeters
Het nageslacht van Arnoldus van Soest en Anna Coopmans Deurne 1983
Vernoemingen in het Land van Kessel LTG 1994-3
Genealogie van de familie Janssen van 1660 - 1993, 1993 Genealogie van de familie Janssen van 1660 - 1993, 1993
Romeinse vondsten in Blerick De opgravingen vinden plaats tijdens opnames van het nieuwe L1 televisieprogramma Expeditie Limburg.
Bijzondere archeologische vondst in Blerick (2011) Een bijzondere archeologische vondst in het Limburgse Blerick. Op de plek waar het nieuwe stadion van VVV Venlo moet verrijzen, werd een zogenoemde Merovingische hutkom gevonden. De vondst stamt uit de vijfde eeuw.
Blariacum staat vermeld op de Peutinger kaart (Tabula Peutingeriana) Op de route Atuaca (Tongeren) - Noviomagi (Nijmegen) vermeldt de kaart tussen Catualium (Heel) en Ceuclum (Cuijk) de plaats Blariaco.
Blariacum, een Romeins legerkamp Waarschijnlijk het huidige (Hout-)Blerick in Nederlands Limburg, was een Romeins legerkamp in de provincie Neder-Germanië.
Bodemonderzoek Bergmanshofweg Hout-Blerick Archeologisch Bureau- en verkennend Booronderzoek
Een grafveld uit de vroege ijzertijd aan de Helmusweg (Hout-Blerick) Een grafveld uit de vroege ijzertijd aan de Helmusweg (Hout-Blerick)
Het kazerneterrein van boven bekeken webpagina van Cultuurhistorisch Venlo; Gemeente Venlo - Afdeling Ruimte en Economie - Cluster Monumenten en Archeologie
Kampementen van prehistorische jagers Kampementen van prehistorische jagers en verzamelaars langs een Laat-Glaciale Maasmeander in Blerick-Koelbroek (blz.15-40)
Kazernekwartier, Blerick (gemeente Venlo) Een cultuurhistorische inventarisatie; rapport 2990
Militaire vondsten 17e tot de 19e eeuw Bij het gecombineerde archeologisch- en explosieven-onderzoek is vorige week een deel van de fundering van het Kruitmagazijn van fort Sint Michiel gevonden. Daarbij zijn de nodige voorwerpen gevonden van militairen die in de vesting gelegerd waren.
Romeins Blariacum een prachtige website met goede informatie, die niet (meer) wordt bijgehouden.
Romeins graf in Blerick gevonden (21.10.2005) Bij archeologische opgravingen in Blerick is een Romeins graf met een urn met crematieresten uit vermoedelijk de vierde eeuw gevonden. De precieze datering van het graf, en of de resten van een man of vrouw zijn, wordt nog onderzocht. De opgravingen, voorafgaand aan de bouw van een nieuw gemeenschapshuis, hebben verder resten van een grote middeleeuwse boerderij en van een enorme greppel uit de 18de eeuw opgeleverd. De greppel is 6 meter breed en 3 meter diep. Stadsarcheoloog Dolmans vermoedt dat het om een afwateringsgreppel gaat. Onderzoek in de stadsrekeningen kan wellicht aantonen waarvoor de greppel heeft gediend. Het terrein waarop De Staay moet verrijzen wordt nu voor bouw vrij gegeven.
Romeinse weg gevonden in Grubbenvorst. Archeologen hebben bij opgravingen in Grubbenvorst een brede weg met keien gevonden, tussen de Maas en de autoweg A67 in het buurtschap Raaieind.
Siberische seizoensarbeiders Siberische seizoensarbeiders
Venlo's verleden: een cultuurhistorische verkenning van Hout-Blerick Venlo's verleden: een cultuurhistorische verkenning van Hout-Blerick
Geen afbeeldingen gevonden.
De verwoeste kerken van Limburg, 1946 De verwoeste kerken van Limburg, 1946
Geen afbeeldingen gevonden.
Pronkstukken Venlo 650 jaar (Aurus van Nero) De aureus van Nero werd gevonden in Blerick-de Staay. Op de voorzijde staat de beeltenis van Nero omgeven door het randschrift Divus Claudius Augustus (de vergoddelijkte keizer Claudius). De keerzijde laat Iuppiter Custos zien, wiens verering samenhing met de ontdekking van de samenzwering van de politicus Piso tegen Nero in april 65. Onder de veroordeelden, die als straf zelfmoord kregen opgelegd, bevond zich ook de filosoof en opvoeder van Nero, Seneca. De aureus werd in Rome geslagen tot 68 toen Nero zelfmoord pleegde. Van de Staay zijn verder geen Romeinse vondsten bekend. Bewoning uit deze periode treft men aan in de binnenstad van Venlo en op verschillende plaatsen ten noorden en westen van Blerick, te weten Groot-Boller, Heierhoeve en Boekend. (zie A.A.J.J. van Pinxteren e.a., Pronkstukken Venlo 650 jaar stad, Venlo 1993, 35-39)
Venlo Blerick-centrumplan Bureau- en inventariserend veldonderzoek - Amersfoort : ADC ArcheoProjecten, cop. 2005. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC rapport ; 353) Onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente Venlo. - Met lit. opg. ISBN 90-5874-341-1
Geen afbeeldingen gevonden.
Fysische geografie van Nederland (2008) Landschap in delen. Overzicht van de geofactoren. Assen.
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (2010) Karterend booronderzoek. Daelweg te Blerick gemeente Venlo. Synthegra Rapport S100288. Doetinchem.
Een roversnest in de Boekend Boekenderbelang Allerlei
Hij was een smokkelaar NGV Land van Cuijk en Ravenstein, 2015 nr. 69
Geen afbeeldingen gevonden.
Mulo/Mavo Maria Regina Blerick, 1925 - 1985, 1985 Mulo/Mavo Maria Regina Blerick, 1925 - 1985, 1985
Straatnamen in Blerick,24 afl. Kontaktblad St.Lambertus dec. 1993 - apr. 2009
Geofysisch onderzoek Frederik Hendrik Kazerne Venlo (2008) Archeo GT Fronline rapport. Harfsen
Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (2007) Gemeente Venlo. RAAP rapport 1473. Amsterdam.
Geen afbeeldingen gevonden.
Wegkruisen en veldkapellen in Venlo en Blerick Wegkruisen en veldkapellen in Venlo en Blerick
De toponymie van Blerick, doctoraalscriptie 1966 De toponymie van Blerick, doctoraalscriptie 1966
De monumenten van Venlo en Blerick (1975) t.g.v. Monumentenjaar; ISBN 90-62-16-051-8
't is toch vur de Fomfaar, 2002 't is toch vur de Fomfaar, 2002
Van Boekhorst tot Boekend, 1982 Van Boekhorst tot Boekend, 1982
Frens Bakker: 'nne cursus schrieve van de taal van Blierick, 1999 Frens Bakker: 'nne cursus schrieve van de taal van Blierick, 1999
Het Blericks dialect Venloos Woordenboek, 1993
't Blieriks van vruujer, 1995 't Blièriks van vruujer
St.Josephparochie Hout-Blerick 50 jaar (1934-1984) Geschiedenis en foto's
Geschiedkundige beschrijving van het aloude kerspel Blerick (1870) LGOG 1870 - blz.233-332; Publications de la Société Historique et Archéologique dans la Duché de Limbourg (Tome VII).
How the West was won. 50 jaar Blariacumcollege 1958-2008, 2008 How the West was won. 50 jaar Blariacumcollege 1958-2008, 2008
Blariacum Blerke Blerick, 1978 Blariacum Blerke Blerick, 1978
Blerick in grootmoeders tijd, 1995 Blerick in grootmoeders tijd, 1995
Blerick in oude ansichten, 1983 Blerick in oude ansichten, 1983
Blerke, een gouden buurtgeschiedenis, 1982 48 pag. met veel foto's en beperkte tekst Baarlosestraat e.o.
Hout - Blerick Hout - Blerick
Lewie Verheije vertelt… Lewie Verheije vertelt…
Vastelaovend in Bliërick (okt 1981) Carnavalsviering van achter de schermen tot in de straten van Blerick
Blariacum - Blerke - Blerick Geschiedenis in woord en beeld (1978)
Blerick in beelden, van dorp tot stadsdeel (1940-1990) Foto's met tekst
Archeologisch onderzoek aan de Boulevard Hazenkamp te Blerick Amersfoort : ADC ArcheoProjecten, cop. 2004. - 8 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC Rapport ; 247) Omslagtitel: Blerick Boulevard Hazenkamp IVO. - In opdracht van: Antares Projecten. - Met lit. opg. ISBN 90-5874-236-9
Botanisch onderzoek aan een vroegmiddeleeuwse vindplaats in Blerick (2005) BIAX Rapport 136, Zaandam.
Op zoek naar Fort St. Michiel en het Romeinse Blariacum (2009) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek en proefsleuven op het Kazernetrrein in Venlo Blerick. ADC rapport 1585. Amersfoort.
Project Zandmaas, deelgebied Venlo, Hout-Blerick Een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rapport 458.
Blerick, Een Pleysantig Huys (1979) Geschiedenis pastorie
Friezen in Venlo (1994) Archeologisch onderzoek van een Romeinse nederzetting te Blerick, gemeente Venlo. Archeologie in Limburg 60, 30-32; fig.2 voor waarschijnlijk2e-eeuwse exemplaren uit Blerick, die klaarblijkelijk aan noordelijke immigranten toebehoorden.clip_image015
Tussen Rome en Gelre Een archeologische verkenning van middeleeuws Venlo en Blerick: Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, cop. 1995. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Publikaties van de Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo) ISBN 90-802359-1-1
Twee elfde-eeuwse boerderijplattegronden in Blerick (1992) Archeologie in Limburg 51, 73-76.
Twee elfde-eeuwse boerderijplattegronden in Blerick (1992) In: Stoepker, H., 1992: Archeologische Kroniek van Limburg over 1991, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 128, 247-248.
Plaatsen in de gemeente Blerick etc. Waar vóór-geschiedkundige, Germaansche en Romeinsche voorwerpen zijn gevonden. Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Volume 19 - 1882, blz.451-462)
Monumenten in Venlo en Blerick (1993) Gemeentelijke Monumentencommissie
Geschiedenis van Blerick Geschiedenis van Blerick
100 jaar Van Enckevort Groothandel BV, 2000 100 jaar Van Enckevort Groothandel BV, 2000
Alphons Rats. Architect te Blerick van 1928 tot 1938 Buun 2009
Architect Jacq. L. Grubben, veelzijdig en productief Buun 2000
Blerickse bierbrouwerijen De Buun 1995-4
Blerickse straatnamen Buun 2004
Blerickse zouaven De Buun 1995-3
Brand, brand! De Buun 1997-4
De Blerickse kermis De Buun 1995-2
De Blerickse windmolens De Buun 1998-3/4
De dag dat mijn vader huilde Buun 2010
De eerste Blerickse ijzergieterij De Buun 1993-1
De eerstvolgende halte is station Blerick Buun 2005
De geloftekerk van Sint-Antonius van Padua te Blerick De Buun 1994-1
De Hout-Blerickse watermolen De Buun 1997-1
De oude Blerickse Lambertuskerk De Buun 1997-2
De Zusters van de Laan Buun 2002
Een halfman op Hoverhof De Buun 1994-4
Een levende parochie (aug.2000) 100 jaar Antoniusparochie; ISBN 90-805881-1-3
Een levende parochie. 100 jaar Antoniusparochie Blerick, 2000 Een levende parochie. 100 jaar Antoniusparochie Blerick, 2000
Een merkwaardig jubelfeest De Buun 1993-1
Jónges van de Maas Buun 2007
Oorlogsschade in Blerick De Buun 1995-3
Sur Meuse, van herberg tot bruin café, 1996 Geschiedenis en foto's
Van Pope naar Belden De Buun 1996-1
Vijftig jaar Hockey Club Blerick in vogelvlucht De Buun 1996-3
Volkshuis Sint-Lambertus te Blerick De Buun 1996-4
Woningstichting “Excelsior” Blerick De Buun 1998-2
En toen ging de schoolbel, 1991 Vier eeuwen lager onderwijs in Blerick (maart 1991); ISBN 90-6216-365-3
Van Paol 70 wies de Wiènkelder, 2004 Interviews met Blerickenaren; ISBN 90-77579-05-2
Het gezicht van de Boekend, 2009 Het gezicht van de Boekend, 2009
Olympia Blerick, een eeuw in beweging, 2003 Geschiedenis en foto's; ISBN 90-805881-2-1
Oorlog op de Boos Boekenderbelang Allerlei
En de boer, hij ploegt voort, 1991 En de boer, hij ploegt voort, 1991
50 jaar St.-Josephparochie Hout-Blerick, 1984 50 jaar St.-Josephparochie Hout-Blerick, 1984
De Romeinse weg op de westoever van de Maas (2011). Van Ittervoort tot Geysteren. Provincie Limburg; archeologische vooronderzoek: een bureauonderzoek, verwachtingskaart en Plan van Aanpak. RAAP rapport 2090. Weesp.
Plangebied Rutgerusgang te Blerick (2004) Archeologisch vooronderzoek. RAAP-Notitie 903. Amsterdam.
Monumenten in Venlo en Blerick, 1993 Monumenten in Venlo en Blerick, 1993
De Kessels tynslegger van Blerick 1441-1515, 1996 Tekst en microfiche; ISBN 90-802392-2-5
Het gezicht van de Boekend ISBN : 978-90-814000-1-5; In dit boek is in acht hoofdstukken, de ontwikkeling en de groei van de Boekend beschreven vanaf ongeveer 1350 tot globaal genomen 1940.
Venlo-Kazerne MFA, Blerick, gemeente Venlo Archeologisch bureauonderzoek. Hazenberg AMZ-publicaties 2010-02. Leiden.
Bliërick vruuger Bliërick vruuger
Romeins Venlo, Blerick en Tegelen ISBN 9077579354, 9789077579350; 112 pagina's; Vol.8 Tijd voor Venlo
Frederik Hendrik kazerne te Venlo (2009) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. ADC rapport 1793. Amersfoort.
1916 - 1976 Holthuis B.V. Geho Pompen Venlo - Blerick, 1976 1916 - 1976 Holthuis B.V. Geho Pompen Venlo - Blerick, 1976
1934 Boerinnenbond St-Anna 1984: L.V.B. St. Anna, 1984 1934 Boerinnenbond St-Anna 1984: L.V.B. St. Anna, 1984
20 jaar Blariacumcollege, 1978 20 jaar Blariacumcollege, 1978
50 jaar St.Gregoriusschool Hout-Blerick, 1979 50 jaar St.Gregoriusschool Hout-Blerick, 1979
75 Géén gewoon gedenkboek. Georganiseerde Groente- en Fruitafzet Blerick, 1990 75 Géén gewoon gedenkboek. Georganiseerde Groente- en Fruitafzet Blerick, 1990
75 jaar Groene Kruis Blerick, 1985 75 jaar Groene Kruis Blerick, 1985
75 jaar: Oost West, Blariacum best, 1996 75 jaar: Oost West, Blariacum best, 1996
Buurtvereniging “Onderlinge Hulp” 50 jaar, 1995 Buurtvereniging “Onderlinge Hulp” 50 jaar, 1995
Geen afbeeldingen gevonden.
Oorlog en herstel in Noord-Limburg Oorlog en herstel in Noord-Limburg
Geen afbeeldingen gevonden.
van blerick tot wylderbeek 75 jaar onderwijzersopleiding in venlo-blerick, 1978 van blerick tot wylderbeek 75 jaar onderwijzersopleiding in venlo-blerick, 1978
Venlo, Hout-Blerick, Baarlosestraat 273 Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven - Amersfoort : ADC ArcheoProjecten, cop. 2010. - 34 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC rapport, ISSN 1875-1067 ; 2315) Onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van Sant-Stone Investments B.V. - Met lit. opg. ISBN 978-94-6064-306-4
Geen afbeeldingen gevonden.
60 jaar Lager Onderwijs in de Lambertusparochie (1988) n.a.v. Reünie
Geen afbeeldingen gevonden.
25 jaar Blariacumcollege Venlo - Blerick, 1983 25 jaar Blariacumcollege Venlo - Blerick, 1983
Afmeting: 16 x 24 cm. 96 pagina`s.
Van Grinsven Drukkers. 1983.
Geen afbeeldingen gevonden.
60 jaar Lager Onderwijs in de Lambertusparochie Blerick, 1988 60 jaar Lager Onderwijs in de Lambertusparochie Blerick, 1988
Bestuurlijke perikelen rond Blerick, Baarlo en Maasbree 1800-1940 Baarloos Verleden - oktober 2011, nr.28; werkgroep de Borcht, periodieke uitgave voor abonnees van onze sprokkelingen en de Borchtleden.
Inventaris van de archieven van de gemeente Maasbree 1545 - 1939 (1958), 1993 Inventaris van de archieven van de gemeente Maasbree 1545 - 1939 (1958), 1993
Venlo, Blerick Rutgerusgang IVO3 Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven - Amersfoort : ADC-ArcheoProjecten, cop. 2005. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC rapport ; 479) Omslagtitel: Blerick, Rutgerusgang (gem. Venlo). - Onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van: gemeente Venlo. - Met lit. opg. ISBN 90-5874-662-3
De Frederik-Hendrikkazerne te Venlo en het Fort Sint-Michiel Gelre-Geldern- Gelderland. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, 2001
Geen afbeeldingen gevonden.
Venlo vijftig jaar bevrijd, 1995 Venlo vijftig jaar bevrijd, 1995
Geen afbeeldingen gevonden.
Historisch Vademecum Venlo 650 jaar stad, 1993 Historisch Vademecum Venlo 650 jaar stad, 1993
Geen afbeeldingen gevonden.
Blariacum, Fort Sint-Michiel, 2008 2008; Venlose Katernen 11; ISBN 978-90-78038-13-9
Afmeting: 21 x 29,7 cm. 28 pagina`s.
Uitgave: Gemeentearchief Venlo. april 2008.
De bevrijding van Venlo 1944-1945, 2006 Venlose katernen 5
Geen afbeeldingen gevonden.
De Molenbossenflats, 2005 Venlose katernen 4
Hout-Blerick, een dorp met karakter, 2014 Venlose katernen 20
Sterren schitteren aan de Maas (2011) Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick. Archeodienst Rapport 62. Zevenaar.
Geen afbeeldingen gevonden.
Bestevader vertelt Bliërickse verhaole Gebundelde columns 1949/51 en 1962/63; Jacq Grubben, Ruud Hermans, 1997
Geen afbeeldingen gevonden.
Blerick in beelden van dorp tot stadsdeel, 1990 Blerick in beelden van dorp tot stadsdeel, 1990
Geen afbeeldingen gevonden.
Frederik Hendrik Kazerne 1913 - 1988 Fort St. Michiel 1641 - 1867, 1988 Frederik Hendrik Kazerne 1913 - 1988 Fort St. Michiel 1641 - 1867, 1988
Blerick-Venlo, 1901-1911 Verslagen en Vergaderingen van den Raad en de Commissie van Maasbree inzake Annexatie
Stichting voor Bodemkartering & Rijks Geologische Dienst, 1990 Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1:50.000, blad 52 Venlo. Wageningen/Haarlem.
Stichting voor Bodemkartering, 1975a / b Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000, blad 52 en toelichting; Oost Venlo. Wageningen.
Geen afbeeldingen gevonden.
De eeuw van de Kopere (Ome Sjra Driessen vertelt…) van Spijk Uitgevers, mei 2008; 80 pag., met historische zwart-wit foto's 'uit de familie-album'
Een grafveld uit de Vroege Ijzertijd, 2010 Een grafveld uit de Vroege IJzertijd aan de Helmusweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo. Een archeologische opgraving, ADC rapport 1540.
De Militaire Spectator februari 1950 B. Koning, Luitenant-Kolonel der infanterie
De verovering van het bruggenhoofd Blerick
Blz 87/93
Drie eeuwen familie Janssen Drie eeuwen familie Janssen:
De familie Janssen wordt gevolgd vanaf Mathijs Janssen, die in 1685 huwt met een Petronella Beurskens uit Baarlo en zijn nakomelingen, die grotendeels in Baarlo, Blerick en Venlo blijven wonen.
  • vereniging/documentatie/verschenen_boeken/start.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/06/04 12:08
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo