Verschenen boeken

Tip: Klik op de kolomnamen om te sorteren. Een tweede keer klikken wijzigt de volgorde. Op een woord filteren kan via de zoekbalk.

Omslag Nr Titel Samenvatting
00000013 Blerickclopedie De Blerickclopedie doet recht aan de historie van Blerick, die immers tot 1945 deels onafhankelijk van die van Venlo verliep. Het is een encyclopedie met een eigen karakter geworden, waarin aandacht wordt geschonken aan honderden onderwerpen uit Blerick, Hout-Blerick en Boekend.

De Blerickse encyclopedie wil een breed publiek op een prettige manier informeren en is geschreven voor iedereen die belangstelling heeft voor allerlei zaken uit Blericks heden en verleden. De Blerickclopedie en de Venloclopedie sluiten perfect op elkaar aan en vormen samen één compleet en waardevol naslagwerk over de gemeente Venlo.
00000018 Leven in oorlog, Blerick 1940 - 1945 Dit boek beschrijft het leven tijdens de oorlog in Blerick.
00000019 De eerste dertig voorouders van Arno Coopmans LTG 2008-1
00000020 Het testament van Anna Sanders LTG 2010-1
00000021 Kwartierstaat Berden - Jacobs LTG 2011-4
00000022 Een bijzondere huwelijksketting NGV Land van Cuijk en Ravenstein, 2015- ?
00000023 Kwartierstaat Klercken - Keunen Werkboek Limburgse Kwartierstaten I, 1984
Geen afbeeldingen gevonden.
00000024 Kwartierstaat Klerken - Hermans Limburgs Kwartierstatenboek 1998
00000025 Parenteel Verheijen LTG (Limburgs Tijdschrift voor Genealogie), 1991-1
00000026 Van Joannes Clercken tot Jan Klerken. Geschiedenis van een Blerickse familie,1980 Van Joannes Clercken tot Jan Klerken. Geschiedenis van een Blerickse familie,1980
00000027 Genealogie Hillen. Tak Blerick Genealogie Hillen. Tak Blerick
00000028 Kwartierstaat van de kinderen Mertens - Kessels Kwartierstaat van de kinderen Mertens - Kessels
00000029 De Blerickse familie Janssen in gen Ael LTG 1996-3,4; 1997-1
00000030 Kwartierstaat Grubben - Gijsen Werkboek Limburgse Kwartierstaten II, 1990
Geen afbeeldingen gevonden.
00000031 Genealogie van het geslacht Titulaer Blerick 1985; 309 blz.
Geen afbeeldingen gevonden.
00000032 Historiek van de familie Titulaer Baarlo 2012; 132 blz.
00000033 Houba Nederland's Patriciaat 1978/'79
00000034 Blerick in het jaar 1610 LTG 1992-4
00000035 Welles. Een Blerickse familie Gens Nostra 1979, 4-6
00000036 De zusjes Sanders en hun verdere familieleden LTG 1997-3
00000037 Nazaten van Nicolaas Dreesen genaamd Driessen & Drissen Nazaten van Nicolaas Dreesen genaamd Driessen & Drissen
00000038 Godfried. Geschiedenis van de familie Peeters Godfried. Geschiedenis van de familie Peeters
00000039 Het nageslacht van Arnoldus van Soest en Anna Coopmans Deurne 1983
00000040 Vernoemingen in het Land van Kessel LTG 1994-3
00000041 Genealogie van de familie Janssen van 1660 - 1993, 1993 Genealogie van de familie Janssen van 1660 - 1993, 1993
00000042 Romeinse vondsten in Blerick De opgravingen vinden plaats tijdens opnames van het nieuwe L1 televisieprogramma Expeditie Limburg.
00000043 Bijzondere archeologische vondst in Blerick (2011) Een bijzondere archeologische vondst in het Limburgse Blerick. Op de plek waar het nieuwe stadion van VVV Venlo moet verrijzen, werd een zogenoemde Merovingische hutkom gevonden. De vondst stamt uit de vijfde eeuw.
00000044 Blariacum staat vermeld op de Peutinger kaart (Tabula Peutingeriana) Op de route Atuaca (Tongeren) - Noviomagi (Nijmegen) vermeldt de kaart tussen Catualium (Heel) en Ceuclum (Cuijk) de plaats Blariaco.
00000045 Blariacum, een Romeins legerkamp Waarschijnlijk het huidige (Hout-)Blerick in Nederlands Limburg, was een Romeins legerkamp in de provincie Neder-Germanië.
00000046 Bodemonderzoek Bergmanshofweg Hout-Blerick Archeologisch Bureau- en verkennend Booronderzoek
00000047 Een grafveld uit de vroege ijzertijd aan de Helmusweg (Hout-Blerick) Een grafveld uit de vroege ijzertijd aan de Helmusweg (Hout-Blerick)
00000048 Het kazerneterrein van boven bekeken webpagina van Cultuurhistorisch Venlo; Gemeente Venlo - Afdeling Ruimte en Economie - Cluster Monumenten en Archeologie
00000049 Kampementen van prehistorische jagers Kampementen van prehistorische jagers en verzamelaars langs een Laat-Glaciale Maasmeander in Blerick-Koelbroek (blz.15-40)
00000050 Kazernekwartier, Blerick (gemeente Venlo) Een cultuurhistorische inventarisatie; rapport 2990
00000051 Militaire vondsten 17e tot de 19e eeuw Bij het gecombineerde archeologisch- en explosieven-onderzoek is vorige week een deel van de fundering van het Kruitmagazijn van fort Sint Michiel gevonden. Daarbij zijn de nodige voorwerpen gevonden van militairen die in de vesting gelegerd waren.
00000052 Romeins Blariacum een prachtige website met goede informatie, die niet (meer) wordt bijgehouden.
00000053 Romeins graf in Blerick gevonden (21.10.2005) Bij archeologische opgravingen in Blerick is een Romeins graf met een urn met crematieresten uit vermoedelijk de vierde eeuw gevonden. De precieze datering van het graf, en of de resten van een man of vrouw zijn, wordt nog onderzocht. De opgravingen, voorafgaand aan de bouw van een nieuw gemeenschapshuis, hebben verder resten van een grote middeleeuwse boerderij en van een enorme greppel uit de 18de eeuw opgeleverd. De greppel is 6 meter breed en 3 meter diep. Stadsarcheoloog Dolmans vermoedt dat het om een afwateringsgreppel gaat. Onderzoek in de stadsrekeningen kan wellicht aantonen waarvoor de greppel heeft gediend. Het terrein waarop De Staay moet verrijzen wordt nu voor bouw vrij gegeven.
00000054 Romeinse weg gevonden in Grubbenvorst. Archeologen hebben bij opgravingen in Grubbenvorst een brede weg met keien gevonden, tussen de Maas en de autoweg A67 in het buurtschap Raaieind.
00000055 Siberische seizoensarbeiders Siberische seizoensarbeiders
00000056 Venlo's verleden: een cultuurhistorische verkenning van Hout-Blerick Venlo's verleden: een cultuurhistorische verkenning van Hout-Blerick
Geen afbeeldingen gevonden.
00000057 De verwoeste kerken van Limburg, 1946 De verwoeste kerken van Limburg, 1946
Geen afbeeldingen gevonden.
00000058 Pronkstukken Venlo 650 jaar (Aurus van Nero) De aureus van Nero werd gevonden in Blerick-de Staay. Op de voorzijde staat de beeltenis van Nero omgeven door het randschrift Divus Claudius Augustus (de vergoddelijkte keizer Claudius). De keerzijde laat Iuppiter Custos zien, wiens verering samenhing met de ontdekking van de samenzwering van de politicus Piso tegen Nero in april 65. Onder de veroordeelden, die als straf zelfmoord kregen opgelegd, bevond zich ook de filosoof en opvoeder van Nero, Seneca. De aureus werd in Rome geslagen tot 68 toen Nero zelfmoord pleegde. Van de Staay zijn verder geen Romeinse vondsten bekend. Bewoning uit deze periode treft men aan in de binnenstad van Venlo en op verschillende plaatsen ten noorden en westen van Blerick, te weten Groot-Boller, Heierhoeve en Boekend. (zie A.A.J.J. van Pinxteren e.a., Pronkstukken Venlo 650 jaar stad, Venlo 1993, 35-39)
00000059 Venlo Blerick-centrumplan Bureau- en inventariserend veldonderzoek - Amersfoort : ADC ArcheoProjecten, cop. 2005. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC rapport ; 353) Onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente Venlo. - Met lit. opg. ISBN 90-5874-341-1
Geen afbeeldingen gevonden.
00000060 Fysische geografie van Nederland (2008) Landschap in delen. Overzicht van de geofactoren. Assen.
00000061 Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (2010) Karterend booronderzoek. Daelweg te Blerick gemeente Venlo. Synthegra Rapport S100288. Doetinchem.
00000062 Een roversnest in de Boekend Boekenderbelang Allerlei
00000063 Hij was een smokkelaar NGV Land van Cuijk en Ravenstein, 2015 nr. 69
Geen afbeeldingen gevonden.
00000064 Mulo/Mavo Maria Regina Blerick, 1925 - 1985, 1985 Mulo/Mavo Maria Regina Blerick, 1925 - 1985, 1985
00000065 Straatnamen in Blerick,24 afl. Kontaktblad St.Lambertus dec. 1993 - apr. 2009
00000066 Geofysisch onderzoek Frederik Hendrik Kazerne Venlo (2008) Archeo GT Fronline rapport. Harfsen
00000067 Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (2007) Gemeente Venlo. RAAP rapport 1473. Amsterdam.
Geen afbeeldingen gevonden.
00000068 Wegkruisen en veldkapellen in Venlo en Blerick Wegkruisen en veldkapellen in Venlo en Blerick
00000069 De toponymie van Blerick, doctoraalscriptie 1966 De toponymie van Blerick, doctoraalscriptie 1966
00000070 De monumenten van Venlo en Blerick (1975) t.g.v. Monumentenjaar; ISBN 90-62-16-051-8
00000071 't is toch vur de Fomfaar, 2002 't is toch vur de Fomfaar, 2002
00000072 Van Boekhorst tot Boekend, 1982 Van Boekhorst tot Boekend, 1982
00000073 Frens Bakker: 'nne cursus schrieve van de taal van Blierick, 1999 Frens Bakker: 'nne cursus schrieve van de taal van Blierick, 1999
00000074 Het Blericks dialect Venloos Woordenboek, 1993
00000075 't Blieriks van vruujer, 1995 't Blièriks van vruujer
00000076 St.Josephparochie Hout-Blerick 50 jaar (1934-1984) Geschiedenis en foto's
00000077 Geschiedkundige beschrijving van het aloude kerspel Blerick (1870) LGOG 1870 - blz.233-332; Publications de la Société Historique et Archéologique dans la Duché de Limbourg (Tome VII).
00000078 How the West was won. 50 jaar Blariacumcollege 1958-2008, 2008 How the West was won. 50 jaar Blariacumcollege 1958-2008, 2008
00000079 Blariacum Blerke Blerick, 1978 Blariacum Blerke Blerick, 1978
00000080 Blerick in grootmoeders tijd, 1995 Blerick in grootmoeders tijd, 1995
00000081 Blerick in oude ansichten, 1983 Blerick in oude ansichten, 1983
00000082 Blerke, een gouden buurtgeschiedenis, 1982 48 pag. met veel foto's en beperkte tekst Baarlosestraat e.o.
00000083 Hout - Blerick Hout - Blerick
00000084 Lewie Verheije vertelt… Lewie Verheije vertelt…
00000085 Vastelaovend in Bliërick (okt 1981) Carnavalsviering van achter de schermen tot in de straten van Blerick
00000086 Blariacum - Blerke - Blerick Geschiedenis in woord en beeld (1978)
00000087 Blerick in beelden, van dorp tot stadsdeel (1940-1990) Foto's met tekst
00000088 Archeologisch onderzoek aan de Boulevard Hazenkamp te Blerick Amersfoort : ADC ArcheoProjecten, cop. 2004. - 8 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC Rapport ; 247) Omslagtitel: Blerick Boulevard Hazenkamp IVO. - In opdracht van: Antares Projecten. - Met lit. opg. ISBN 90-5874-236-9
00000089 Botanisch onderzoek aan een vroegmiddeleeuwse vindplaats in Blerick (2005) BIAX Rapport 136, Zaandam.
00000090 Op zoek naar Fort St. Michiel en het Romeinse Blariacum (2009) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek en proefsleuven op het Kazernetrrein in Venlo Blerick. ADC rapport 1585. Amersfoort.
00000091 Project Zandmaas, deelgebied Venlo, Hout-Blerick Een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rapport 458.
00000092 Blerick, Een Pleysantig Huys (1979) Geschiedenis pastorie
00000093 Friezen in Venlo (1994) Archeologisch onderzoek van een Romeinse nederzetting te Blerick, gemeente Venlo. Archeologie in Limburg 60, 30-32; fig.2 voor waarschijnlijk2e-eeuwse exemplaren uit Blerick, die klaarblijkelijk aan noordelijke immigranten toebehoorden.clip_image015
00000094 Tussen Rome en Gelre Een archeologische verkenning van middeleeuws Venlo en Blerick: Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, cop. 1995. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Publikaties van de Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo) ISBN 90-802359-1-1
00000095 Twee elfde-eeuwse boerderijplattegronden in Blerick (1992) Archeologie in Limburg 51, 73-76.
00000096 Twee elfde-eeuwse boerderijplattegronden in Blerick (1992) In: Stoepker, H., 1992: Archeologische Kroniek van Limburg over 1991, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 128, 247-248.
00000097 Plaatsen in de gemeente Blerick etc. Waar vóór-geschiedkundige, Germaansche en Romeinsche voorwerpen zijn gevonden. Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Volume 19 - 1882, blz.451-462)
00000098 Monumenten in Venlo en Blerick (1993) Gemeentelijke Monumentencommissie
00000099 Geschiedenis van Blerick Geschiedenis van Blerick
00000100 100 jaar Van Enckevort Groothandel BV, 2000 100 jaar Van Enckevort Groothandel BV, 2000
00000101 Alphons Rats. Architect te Blerick van 1928 tot 1938 Buun 2009
00000102 Architect Jacq. L. Grubben, veelzijdig en productief Buun 2000
00000103 Blerickse bierbrouwerijen De Buun 1995-4
00000104 Blerickse straatnamen Buun 2004
00000105 Blerickse zouaven De Buun 1995-3
00000106 Brand, brand! De Buun 1997-4
00000107 De Blerickse kermis De Buun 1995-2
00000108 De Blerickse windmolens De Buun 1998-3/4
00000109 De dag dat mijn vader huilde Buun 2010
00000110 De eerste Blerickse ijzergieterij De Buun 1993-1
00000111 De eerstvolgende halte is station Blerick Buun 2005
00000112 De geloftekerk van Sint-Antonius van Padua te Blerick De Buun 1994-1
00000113 De Hout-Blerickse watermolen De Buun 1997-1
00000114 De oude Blerickse Lambertuskerk De Buun 1997-2
00000115 De Zusters van de Laan Buun 2002
00000116 Een halfman op Hoverhof De Buun 1994-4
00000117 Een levende parochie (aug.2000) 100 jaar Antoniusparochie; ISBN 90-805881-1-3
00000118 Een levende parochie. 100 jaar Antoniusparochie Blerick, 2000 Een levende parochie. 100 jaar Antoniusparochie Blerick, 2000
00000119 Een merkwaardig jubelfeest De Buun 1993-1
00000120 Jónges van de Maas Buun 2007
00000121 Oorlogsschade in Blerick De Buun 1995-3
00000122 Sur Meuse, van herberg tot bruin café, 1996 Geschiedenis en foto's
00000123 Van Pope naar Belden De Buun 1996-1
00000124 Vijftig jaar Hockey Club Blerick in vogelvlucht De Buun 1996-3
00000125 Volkshuis Sint-Lambertus te Blerick De Buun 1996-4
00000126 Woningstichting “Excelsior” Blerick De Buun 1998-2
00000127 En toen ging de schoolbel, 1991 Vier eeuwen lager onderwijs in Blerick (maart 1991); ISBN 90-6216-365-3
00000128 Van Paol 70 wies de Wiènkelder, 2004 Interviews met Blerickenaren; ISBN 90-77579-05-2
00000129 Het gezicht van de Boekend, 2009 Het gezicht van de Boekend, 2009
00000130 Olympia Blerick, een eeuw in beweging, 2003 Geschiedenis en foto's; ISBN 90-805881-2-1
00000131 Oorlog op de Boos Boekenderbelang Allerlei
00000132 En de boer, hij ploegt voort, 1991 En de boer, hij ploegt voort, 1991
00000133 50 jaar St.-Josephparochie Hout-Blerick, 1984 50 jaar St.-Josephparochie Hout-Blerick, 1984
00000134 De Romeinse weg op de westoever van de Maas (2011). Van Ittervoort tot Geysteren. Provincie Limburg; archeologische vooronderzoek: een bureauonderzoek, verwachtingskaart en Plan van Aanpak. RAAP rapport 2090. Weesp.
00000135 Plangebied Rutgerusgang te Blerick (2004) Archeologisch vooronderzoek. RAAP-Notitie 903. Amsterdam.
00000136 Monumenten in Venlo en Blerick, 1993 Monumenten in Venlo en Blerick, 1993
00000137 De Kessels tynslegger van Blerick 1441-1515, 1996 Tekst en microfiche; ISBN 90-802392-2-5
00000138 Het gezicht van de Boekend ISBN : 978-90-814000-1-5; In dit boek is in acht hoofdstukken, de ontwikkeling en de groei van de Boekend beschreven vanaf ongeveer 1350 tot globaal genomen 1940.
00000139 Venlo-Kazerne MFA, Blerick, gemeente Venlo Archeologisch bureauonderzoek. Hazenberg AMZ-publicaties 2010-02. Leiden.
00000140 Bliërick vruuger Bliërick vruuger
00000141 Romeins Venlo, Blerick en Tegelen ISBN 9077579354, 9789077579350; 112 pagina's; Vol.8 Tijd voor Venlo
00000142 Frederik Hendrik kazerne te Venlo (2009) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. ADC rapport 1793. Amersfoort.
00000143 1916 - 1976 Holthuis B.V. Geho Pompen Venlo - Blerick, 1976 1916 - 1976 Holthuis B.V. Geho Pompen Venlo - Blerick, 1976
00000144 1934 Boerinnenbond St-Anna 1984: L.V.B. St. Anna, 1984 1934 Boerinnenbond St-Anna 1984: L.V.B. St. Anna, 1984
00000145 20 jaar Blariacumcollege, 1978 20 jaar Blariacumcollege, 1978
00000146 50 jaar St.Gregoriusschool Hout-Blerick, 1979 50 jaar St.Gregoriusschool Hout-Blerick, 1979
00000147 75 Géén gewoon gedenkboek. Georganiseerde Groente- en Fruitafzet Blerick, 1990 75 Géén gewoon gedenkboek. Georganiseerde Groente- en Fruitafzet Blerick, 1990
00000148 75 jaar Groene Kruis Blerick, 1985 75 jaar Groene Kruis Blerick, 1985
00000149 75 jaar: Oost West, Blariacum best, 1996 75 jaar: Oost West, Blariacum best, 1996
00000150 Buurtvereniging “Onderlinge Hulp” 50 jaar, 1995 Buurtvereniging “Onderlinge Hulp” 50 jaar, 1995
Geen afbeeldingen gevonden.
00000151 Oorlog en herstel in Noord-Limburg Oorlog en herstel in Noord-Limburg
Geen afbeeldingen gevonden.
00000152 van blerick tot wylderbeek 75 jaar onderwijzersopleiding in venlo-blerick, 1978 van blerick tot wylderbeek 75 jaar onderwijzersopleiding in venlo-blerick, 1978
00000153 Venlo, Hout-Blerick, Baarlosestraat 273 Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven - Amersfoort : ADC ArcheoProjecten, cop. 2010. - 34 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC rapport, ISSN 1875-1067 ; 2315) Onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van Sant-Stone Investments B.V. - Met lit. opg. ISBN 978-94-6064-306-4
Geen afbeeldingen gevonden.
00000154 60 jaar Lager Onderwijs in de Lambertusparochie (1988) n.a.v. Reünie
Geen afbeeldingen gevonden.
00000155 25 jaar Blariacumcollege Venlo - Blerick, 1983 25 jaar Blariacumcollege Venlo - Blerick, 1983
Afmeting: 16 x 24 cm. 96 pagina`s.
Van Grinsven Drukkers. 1983.
Geen afbeeldingen gevonden.
00000156 60 jaar Lager Onderwijs in de Lambertusparochie Blerick, 1988 60 jaar Lager Onderwijs in de Lambertusparochie Blerick, 1988
00000157 Bestuurlijke perikelen rond Blerick, Baarlo en Maasbree 1800-1940 Baarloos Verleden - oktober 2011, nr.28; werkgroep de Borcht, periodieke uitgave voor abonnees van onze sprokkelingen en de Borchtleden.
00000158 Inventaris van de archieven van de gemeente Maasbree 1545 - 1939 (1958), 1993 Inventaris van de archieven van de gemeente Maasbree 1545 - 1939 (1958), 1993
00000159 Venlo, Blerick Rutgerusgang IVO3 Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven - Amersfoort : ADC-ArcheoProjecten, cop. 2005. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (ADC rapport ; 479) Omslagtitel: Blerick, Rutgerusgang (gem. Venlo). - Onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van: gemeente Venlo. - Met lit. opg. ISBN 90-5874-662-3
00000160 De Frederik-Hendrikkazerne te Venlo en het Fort Sint-Michiel Gelre-Geldern- Gelderland. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, 2001
Geen afbeeldingen gevonden.
00000161 Venlo vijftig jaar bevrijd, 1995 Venlo vijftig jaar bevrijd, 1995
Geen afbeeldingen gevonden.
00000162 Historisch Vademecum Venlo 650 jaar stad, 1993 Historisch Vademecum Venlo 650 jaar stad, 1993
Geen afbeeldingen gevonden.
00000163 Blariacum, Fort Sint-Michiel, 2008 2008; Venlose Katernen 11; ISBN 978-90-78038-13-9
Afmeting: 21 x 29,7 cm. 28 pagina`s.
Uitgave: Gemeentearchief Venlo. april 2008.
00000164 De bevrijding van Venlo 1944-1945, 2006 Venlose katernen 5
Geen afbeeldingen gevonden.
00000165 De Molenbossenflats, 2005 Venlose katernen 4
00000166 Hout-Blerick, een dorp met karakter, 2014 Venlose katernen 20
00000167 Sterren schitteren aan de Maas (2011) Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick. Archeodienst Rapport 62. Zevenaar.
Geen afbeeldingen gevonden.
00000168 Bestevader vertelt Bliërickse verhaole Gebundelde columns 1949/51 en 1962/63; Jacq Grubben, Ruud Hermans, 1997
Geen afbeeldingen gevonden.
00000169 Blerick in beelden van dorp tot stadsdeel, 1990 Blerick in beelden van dorp tot stadsdeel, 1990
Geen afbeeldingen gevonden.
00000170 Frederik Hendrik Kazerne 1913 - 1988 Fort St. Michiel 1641 - 1867, 1988 Frederik Hendrik Kazerne 1913 - 1988 Fort St. Michiel 1641 - 1867, 1988
00000171 Blerick-Venlo, 1901-1911 Verslagen en Vergaderingen van den Raad en de Commissie van Maasbree inzake Annexatie
00000172 Stichting voor Bodemkartering & Rijks Geologische Dienst, 1990 Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1:50.000, blad 52 Venlo. Wageningen/Haarlem.
00000173 Stichting voor Bodemkartering, 1975a / b Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000, blad 52 en toelichting; Oost Venlo. Wageningen.
Geen afbeeldingen gevonden.
00000174 De eeuw van de Kopere (Ome Sjra Driessen vertelt…) van Spijk Uitgevers, mei 2008; 80 pag., met historische zwart-wit foto's 'uit de familie-album'
00000175 Een grafveld uit de Vroege Ijzertijd, 2010 Een grafveld uit de Vroege IJzertijd aan de Helmusweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo. Een archeologische opgraving, ADC rapport 1540.
00000177 De Militaire Spectator februari 1950 B. Koning, Luitenant-Kolonel der infanterie
De verovering van het bruggenhoofd Blerick
Blz 87/93
00002828 Drie eeuwen familie Janssen Drie eeuwen familie Janssen:
De familie Janssen wordt gevolgd vanaf Mathijs Janssen, die in 1685 huwt met een Petronella Beurskens uit Baarlo en zijn nakomelingen, die grotendeels in Baarlo, Blerick en Venlo blijven wonen.
  • vereniging/documentatie/verschenen_boeken/start.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/04/02 22:57
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo