Huisnummers

Het gebruik van huisnummers werd omstreeks 1800 voorgeschreven door de napoleontische regering.

In de gemeente Bree, waartoe Blerick behoorde in die tijd, ging men een wandeling maken door de regio. De huizen werden in de lijst opgenomen in de volgorde waarin ze werden bezocht. Dat is een gewoonte die tenminste teruggaat tot het jaar 1664.

Deze route begon wat beide gehuchten betreft - later kerkdorpen genoemd - aan de Hout-Blerickse watermolen, liep door Hout-Blerick en Boekend en eindigde in ‘de_wielder’, tegenwoordig het oudste gedeelte van industrieterrein Groot-Boller.

Vanaf dat jaar werd bij het opstellen van schatlijsten (belastinglijsten) meestal begonnen bij de watermolen. Het giesenhof kreeg het huisnummer 1. Dan ging het via de Voort en het Laarbroek naar Hout-Blerick, rondom de Bijenwei, de huidige Holleweg, dan de huidige Hoverhofweg met de grote boerderijen Hover, Broeker en Moutz, het Doodeind, Luës en tenslotte Overkoren. Daarna was de Boekend aan de beurt, het Ubroek en tenslotte Blerick-Dorp. Daar kwam men al in de 600 nummers. De ambtenaren van de latere gemeente Maasbree hielden diezelfde volgorde aan. Zelfs de pastoors volgden deze route bij de telling van hun parochianen, de Status Animarum. Voor het laatst deed pastoor Smidts dat in 1886.

Hierna worden alle huizen met hun bewoners in Hout-Blerick beschreven in de volgorde van de lijst van 1803. Enkele van de boerderijen van de lijst van 1803 bestaan anno 2014 nog steeds. Ook het stratenpatroon van die tijd is nog steeds aanwezig, al zijn er vooral aan de randen nieuwe straten en zelfs snelwegen bij gekomen. Tot voor enkele tientallen jaren was Hout-Blerick een dorp dat door akkerland was omgeven; wilde men naar Blerick, Baarlo, Maasbree of Boekend, dan moest men door het veld, door het bos of over de heide.

In de loop der tijd hadden woningen soms verschillende huisnummers. Reden hiervoor was het wisselen van gemeenten.

In de tijd dat Blerick één gemeente vormde met Baarlo en Maasbree werd er genummerd vanaf het Raadhuis in Blerick. Vandaar dat het eerste huisnummer bijvoorbeeld 57 was, oneven nummers links lagen. Toen Blerick bij Venlo kwam werd er genummerd vanaf het stadhuis van Venlo en werd het huisnummer gewijzigd in 38.

Een andere reden was, toen de nieuwe Maasbrug kwam, er een aantal panden verdwenen en werd de nummering aangepast.

Bron: hk Blariacum (2020)

Bron: https://unsplash.com/
 
Opmerking:
N U᠎ Z W N
 
  • infotheek/huisnummers.txt
  • Laatst gewijzigd: 2023/07/25 19:23
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo