Flarussen

Sociëteit en revuegezelschap

Op 3 maart 1916 werd in café Sijmons te Blerick sociëteit de Flarussen opgericht. Initiatiefnemers waren onder anderen H. van Alem, A. in 't Zandt, H. Bouman, L. Houben en P. Sijmons. Doelstelling van de sociëteit was “het gezellig leven te bevorderen door het geven van concerten, bals, wedstrijden enz.” De Flarussen (een flarus is iemand die niet erg serieus is, een grappenmaker) werden echter vooral bekend door de revues en operettes die ze opvoerden. Met de revues begonnen ze in 1923. De eerste revue, getiteld 'Bliërick in 1923', was de eerste in een lange rij, want vanaf dat jaar voerden ze er jaarlijks een op. In die revues, met Nolles Amendt als een van de sterren, werden de gebeurtenissen in Blerick op de korrel genomen. De revues trokken steeds volle zalen, net als de operettes die op de planken werden gebracht. Succesvolle operettes waren 'De Vergulde Nachtegaal' en 'De Blinde Nachtegaal'. Het grootste succes boekten de Flarussen echter met 'Ome Baerke geit op reis', een door Venlonaar Sef Cornet in het Blericks omgezette Duitse operette. Doordat de sociëteit zich tijdens de bezetting weigerde aan te sluiten bij de Duitse Kultuur Kamer kwam aan de reeks revues een einde. Pas in 1947 kon de draad weer worden opgepakt. Andermaal hadden de Flarussen succes, zeker ook door de introductie van het duo Klets en Zwets (Louis Verheijden en Sjeng Vincken). Het duo was in het begin qua genre te vergelijken met het beroemde Nederlandse tweetal Snip en Snap (Willy Walden en Piet Muyselaar), maar kreeg al snel een eigen gezicht. De revues, opgevoerd in zaal Apollo en in Tivoli, waren nog steeds zeer in trek. De mensen stonden in de rij voor kaartjes. Zelfs uit de wijde omgeving kwamen revue-liefhebbers naar Blerick.

De Flarussen gingen overigens ook met hun voorstellingen op tournee, ze voerden ze in heel Midden- en Noord-Limburg met groot succes op. Aan het bestaan van het revuegezelschap kwam in 1974 een einde. De opkomst van de televisie en ander vermaak zorgde ervoor dat de belangstelling terugliep, waarop de Flarussen, die ook te maken kregen met vergrijzing, hun activiteiten beëindigden.

Bron: Blerickclopedie (1994)

Op 25 februari 2010 zijn de Flarussen weer van start gegaan.

De Flarussen in ca1950
 
Opmerking:
T P N J F
 
  • infotheek/flarussen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/12/06 12:54
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo