Brouwerijen

In Blerick werd in vroeger dagen op meerdere plaatsen bier gebrouwen. Zo waren er aan het begin van de achttiende eeuw zeker drie brouwers actief. De oorspronkelijk uit Flémalle (België) afkomstige Mathieu Houba begon in 1705 in De Staay een brouwerij. Het bier dat hij produceerde was in eerste instantie bedoeld voor de gasten van het veerhuis, maar waarschijnlijk verkocht hij ook aan plaatsgenoten.

Bier was in die tijd namelijk de meest bij de maaltijden (zelfs bij het ochtendmaal) gebruikte drank. Ook in Sur Meuse werd in de eerste helft van de achttiende eeuw (zeker vanaf 1737) bier gebrouwen. Waarschijnlijk gebeurde dat door Francis Titulaer, die in 1750 als brouwer in Sur Meuse wordt genoemd. Rond 1750 was schout Leonardus Coopmans in Blerick eveneens actief als brouwer en moutmaker, net als Gijzen aan het Gijzenstraatje. Van deze genoemde brouwerijen bleven die in De Staay en Sur Meuse langere tijd bestaan. Nazaten van Mathieu Houba waren tot 1833 als brouwer in De Staay actief. Gerard van de Pasch, die het veerhuis in 1834 kocht, brouwde eveneens. Ook zijn produktie (in 1843 bijvoorbeeld 240 hectoliter) was voornamelijk voor de gasten bedoeld. In 1876, na de dood van Van de Pasch, was het gedaan met het brouwen in De Staay.

Aan het eind van de negentiende eeuw telde Blerick opnieuw drie brouwerijen. Op de hoek van de Kloosterstraat en de Antoniuslaan lag die van De Rijk. Brouwerij Hillen lag op de hoek van de Maasbreesestraat en de Averbodestraat en brouwerij Titulaer was gevestigd op de 1e Graaf van Loonstraat. Of die laatste een familierelatie had met brouwer Titulaer van Sur Meuse is onduidelijk.

Het gebouw van de brouwerij van De Rijk werd door de erven in 1895 verkocht aan de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, die er hun klooster in vestigden. De brouwerij werd aan de Antoniuslaan voortgezet door een zekere Leonard Vogels, die ze na korte tijd weer overdeed aan A. Bos. Die laatste noemde zijn bedrijf Het Anker, want onder die naam was het in 1913 bekend. In dat jaar bestond in Blerick ook brouwerij De Concurrent; het bedrijf van de al eerder genoemde C. Titulaer. Tenslotte was er in 1913 ook nog brouwerij 't Hert van L. Cremers. Deze had het bedrijf van Hillen overgenomen. 't Hert produceerde onder meer oud en vers bier, lager en bokbier. De drie Blerickse brouwerijen gingen alle voor de Tweede Wereldoorlog ter ziele.

Bron: Blerickclopedie (1994)


Brouwerij familie De Rijk.
Na 1895 klooster Maria Regina.
 
Hans Mooren, 2023/02/18 22:46
Hendrik Mooren en Maria Gertrudis Heijnen hebben in blierick eine herberg en ein brouwerie gehad, rond 1850. is er emand dee doar iet mier van wet?
Opmerking:
A​ N R B W
 
  • infotheek/brouwerijen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/10/01 13:10
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo