Boekend

Boekend is een klein dorp in de gemeente Venlo en een stadsdeel van Blerick. Soms ook gespeld als De Boekend, in het Limburgs D'n Bokent, ter plaatse vaak als D'n Bookend.

De Boekend maakte in lang vervlogen jaren deel uit van de gemeente Blerick. Boekender mensen hadden altijd belangrijke posities in het Blerickse bestuur. Families als Verboekhorst, Coopmans, Grubben, Berden, Peeters, Linssen, Ingenrijt en Verrinen leverden schepenen van Blerick, wij zouden zeggen: wethouders van Venlo. Dat lag voor de hand, want alleen diegenen die veel grond hadden, zaten in het gemeentebestuur.

De gemeente Blerick is na 1795 opgeheven en eerst bij Maasbree en later, 1940, bij Venlo gevoegd. Daarom hebben ouderen in de Boekend in hun paspoort staan dat ze in Maasbree zijn geboren. Bij de jongeren staat er Venlo, ook al is men gewoon in de Boekend ter wereld gekomen.

  • Kerk van het Onbevlekte Hart van Maria
  • Café feestzaal Boostenhof
  • Restaurant hotel Maashof
  • Restaurant De Bekkerie
  • Museum van Wasrol tot DVD

Het grootste woonhuis van de Boekend stond op de Voorste Kockerse naast de zandvanger, tegenover de huizen die er nu staan. Dat huis telde maar liefst elf vensters aan de voorkant. In 1803 woonde daar de zeventigjarige rentenier Joseph de Pollart met zijn vrouw en twee ongehuwde dochters. Zij waren rijk. Door erfenis hadden ze de Kockerse verkregen. Later kochten ze 'Boekhorst' erbij. Boekhorst heette toen al 'Booster'. Het bezit bleef niet in een hand. Booster en Kockerse werden losgemaakt en verdeeld. Het grote huis op de Kockerse werd te duur in onderhoud. Het raakte in verval en werd tenslotte in 1833 gesloopt.

Opmerking:
D D᠎ F M Q
 
  • infotheek/boekend.txt
  • Laatst gewijzigd: 2023/06/02 09:15
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo