Veelgestelde vragen

Als u zich registreert of lid wordt dan krijgt u alle foto's van onze beeldbank te zien.

Om privacy-redenen en in verband met vereisten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Heemkundekring Blariacum besloten om op het publiek toegankelijke deel van de beeldbank persoonsgegevens zoveel mogelijk af te schermen. Namen van collectiehouders zijn echter op hun verzoek wel zichtbaar, omdat veel mensen trots zijn dat hun foto's op de beeldbank staan. Een collectiehouder kan er echter altijd voor kiezen om niet met naam, maar met initialen zichtbaar te zijn.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Voorbeelden van persoonsgegevens
Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.

Gegevens van overleden personen
Op gegevens van overleden personen is de AVG niet van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens
Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens

Heemkundekring Blariacum heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren. Als Heemkundekring Blariacum abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden, wordt u verzocht ons via het formulier genaamd Mogelijke inbreuk rechten te informeren. Onder het kopje Informatie ⇒ Meer info is dit formulier te openen vanuit elke beeldbank pagina.

Door u kostenloos te registeren kunt u alle foto's zien in de beeldbank. Bepaalde foto's zijn nu afgeschermd om hierboven genoemde redenen.

Een ander voordeel van registratie is dat u op de hoogte wordt gehouden van nieuws over de vereniging. Klik hier en meld u aan via dit formulier.

Klik hier en meld u aan via dit formulier.

Door lid te worden van onze vereniging steunt u Heemkundekring Blariacum en dat kost u slechts € 20,- per jaar. Dit helpt ons om de website goed te kunnen onderhouden en uit te bouwen. Een lid hoeft zelf niets te doen, maar wordt wel automatisch op de hoogte gehouden van zaken die onze vereniging belangrijk vindt.

Bron: https://unsplash.com/
 
  • etc/veelgestelde_vragen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/07/19 13:25
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo