Blog

Datum 2021-11-04
Type Uit de nieuwsbrief
Auteur Ron Beijaard

100 jaor geleje

Limburgsch Dagblad 12 november 1921
 

400 jaor geleje

  • Op woensdag 10 november 1621 wordt Petra Cupers gedoopt. Dochter Petra is het vijfde kind van Mathias Cupers/Slaetemekers, zoon van Jacobus Slotenmackers, en Elyzabet Lynarts uit Lottum
  • Ook op 10 november trouwt Leonardus Fabri tho Bitzen met Catharina Cruiskens, dochter van Joannes uit Meerlo.
  • Op dinsdag 23 november 1621 wordt Aleijdis Lynssen gedoopt. Dochter Aleijdis is het tiende kind van de dertien kinderen van Laurentius Lynssen en Anna Vervelgers, gedoopt in Sevenum.

Het betrof hier allemaal gezinnen in Blerick. We zien dus dat zelfs toen al mensen buiten Blerick hier naar toe kwamen.

Datum 2021-11-03
Type Uit de nieuwsbrief
Auteur Jos Benders

In het Limburgs Museum bevindt zich een kan van het zogenaamde Schinveld-Brunsum type. Deze werd door detector-amateur Wolf Alberts gevonden ten tijde van de voorbereidingen van een nieuwbouwproject aan de Hoverhofweg te Hout-Blerick. Verder werden onder andere een lemen vloer, een sleutel en riddersporen aangetroffen (zie het Blerickse geschiedenisboek Blariaco-Blerick (2019) p. 50).

Kan van het type Schinveld-Brunsum
 

→ Lees verder...

Datum 2021-11-02
Type Uit de nieuwsbrief
Werkgroep Streekgeschiedenis en Archeologie
Auteur Ron Beijaard

In het gebied Kraijelheide, ten westen van de Boekend, wordt onder leiding van Staatsbosbeheer al enige tijd gewerkt aan het herstellen van het oorspronkelijke landschap. Tot ver in de 19e eeuw bestond dit uit uitgestrekte heidevelden met enkele vennen. Geleidelijk werd dit gebied ontgonnen en gebruikt voor landbouw. Nu wordt een gedeelte teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Daarvoor moest plaatselijk worden afgegraven tot liefst 3,5 meter diepte.

Klik op de foto om de tekst te kunnen lezen.
 

Het ven dat gaat ontstaan heette oorspronkelijk het Kleine Roemerven. Later werd de naam Kolenven gebruikt, ook voor het omliggende gebied. De oorsprong van die benaming is niet duidelijk. Mogelijk is die afgeleid van de donkere kleur van het water.Als het werk klaar is zal dit gebied bestaan uit een ven, met wisselende waterstanden, met daaromheen schraal grasland waar schapen kunnen grazen.

Wilt u eens gaan Kijken? Rij dan naar de Boekend, volg de Heymansstraat en de Geliskensdijkweg. Voorbij de bosrand, in het open veld, komt u bij een kruispunt. Daar kunt u uw auto parkeren, of nog beter uw fiets. Links ziet u dan de werkzaamheden in gang. Een aanrader!

Lokatie Kolenven
 
Datum 2021-11-01
Type Uit de nieuwsbrief
Werkgroep Familiegeschiedenis
Auteur Ron Beijaard

Iedereen staat bij de Burgerlijke Stand ingeschreven met een of meer officiële voornamen. In het dagelijks leven werden en worden die namen niet gebruikt maar vervangen door roepnamen. De vorm van die roepnamen stond sterk onder de invloed van het dialect. Vaak is de herkomst van oudere voornamen nauwelijks meer te herkennen. In de volgende artikelen zult u hiervan een aantal voorbeelden kunnen zien. Al die namen zijn ooit in Blerick gebruikt.

Dialect Burgelijke stand
Toeën, Tuuën, Tunnes, Tonnie Antonius
Noldus, Nollus, Nol, Nöl, Noud Arnoldus
Cas, Kep, Kepke Caspar
Graad, Grad, Graed, Geer, Geert, Gé Gerardus
Angeniës, Niës, Nes Agnes
Gónda, Gón Aldegonda
Katrién, Kaat, Trién, To, Cato Catharina
Doeër, Door, Dorrie, Thea Dorothea/Theodora
Datum 2020-12-03
Type Nieuws
Auteur Ron Beijaard00158_1986.1_blariaco_boek.jpg

In het kort

Nu verkrijgbaar bij Bruna, Primera, Jumbo Benders en Koops.
Aanvragen kan ook via onze webwinkel

Na 150 jaar verschijnt weer een historisch en wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de geschiedenis van het aloude Blerick. Het boek vertelt het verhaal van de inwoners van Blerick vanaf de prehistorie tot 1815, het jaar waarin Blerick deel ging uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Aan de orde komen de ontwikkeling van het landschap, staatkundige verhoudingen, oorlogvoering en religie, maar het gaat vooral over de mensen die er woonden en werkten in hun kleine plattelandsgemeenschap. De plaats die Blerick, Hout-Blerick en De Boekend innamen in het Land van Kessel krijgt extra aandacht.

→ Lees verder...

Datum 2020-08-18
Type Nieuws
Auteur Will JanssenIn het kort

Een beschrijving van de tocht, die de familie Engels maakte bij de evacuatie uit Blerick.

→ Lees verder...

Datum 2020-08-16
Type Nieuws
Auteur Will JanssenIn het kort

Evacuatie en “het Doevemendje”.
 

→ Lees verder...

Datum 2020-05-30
Type Nieuws
Auteur Jan Titulaer

In het kort

De Heemkundevereniging Blariacum komt met een uniek kwartierstatenboek. Door de Corona is er helaas geen boekpresentatie, maar vanaf nu kan het eindelijk besteld worden.

Onder leiding van onze genealoog Chrit Klerken zijn 75 kwartierstaten van (overleden) Blerickse personen opgesteld tot in de zesde generatie terug in de tijd. Dat betekent dat zo’n 4000 personen in het onderzoek zijn opgenomen, allemaal directe voorouders in mannelijke én vrouwelijke lijn. Er is een dusdanige keuze gemaakt dat de meeste bekende familienamen erin voorkomen. De opgenomen namenindex maakt dit boek echt uniek en geeft geïnteresseerden de mogelijkheid hum stamboom te linken aan de eerder verschenen gezinsklapper 1575-1819. Geweldig om eens in dit boek uit te pluizen 'wie-ut-noow-ech-zoot' en hoe Blerickse families met elkaar vervlochten zijn. Het is een prachtig boekwerk geworden op A4-formaat met harde kaft. De inhoud is 107 pagina’s en uitgevoerd met leeslint.

Het boek is vanaf nu te bestellen via de webwinkel. Na betaling van 17,50 euro wordt het in de gemeente Venlo thuisbezorgd. Wil je het thuis gestuurd hebben, komen daar 6 euro portokosten bij. En eigen leden krijgen korting!

Datum 2020-01-18
Type Nieuws
Auteur Maikel van Vugt00154_img_5789.jpg

In het kort

In het Fort Museum is vanaf 1 februari een expositie te bewonderen van vastelaoves-memorabilia uit Blerick, Hout-Blerick en de Boekend en zal hier de hele maand februari te aanschouwen zijn. De expositie wordt georganiseerd door de Heemkundekring Blariacum die hiermee ook dit deel van de cultuurhistorie van Blerick, Hout-Blerick en de Boekend onder de aandacht wilt brengen. Het betreft hier een greep uit de collectie van Maikel van Vugt.
 
 

→ Lees verder...

Datum 2019-10-09
Type Nieuws
Auteur Jan Titulaer

In het kort

Zondag 3 december 1944 werd Blerick bevrijd van de Duitsers, maar de Maas zou nog drie maanden als frontlinie standhouden. De Heemkundekring Blariacum moest hier wel aandacht aan schenken, Marijke en Jan Titulaer hebben een paperback samengesteld. Woensdag 6 november is om 19:30 uur de boekpresentatie in het Informatiecentrum Ons Fort, Garnizoenweg 23 in Blerick. In een korte lezing wordt het waarom, het ontstaan en de inhoud van het boek toegelicht. Vervolgens worden de eerste exemplaren uitgereikt aan degene die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming. Aansluitend is het boek te koop voor 10 euro in het Informatiecentrum. Vanaf donderdag 7 november ligt het bij BRUNA, Kloosterstraat in Blerick.

→ Lees verder...

  • blog/start.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/09/13 16:38
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo