Genealogie


Genealogie houdt zich bezig met voorouder-onderzoek, dan wel de afstamming van de familienaam en een genealoog is iemand die de afstamming en verwantschap van families onderzoekt. Binnen de Heemkundekring wordt de stamboom bewust geïntegreerd in de streekgeschiedenis. De resultaten van zo'n voorouderonderzoek kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, bijvoorbeeld een stamreeks, stamboom, kwartierstaat of een parenteel. Mogelijk ondersteund met behulp van speciale computerprogramma's.

De Werkgroep Familiegeschiedenis Heemkundekring Blariacum houdt zich actief binnen de regio bezig, naast het werken aan de 'eigen' genealogie, met:

 

Zij organiseert meerdere keren / jaar een contactavond om genealogen te ondersteunen, die onderzoek doen in onze 'kring'. Deze worden aangekondigd in de Blerickse krant en op onze website.

Verwijzing:


Voorouders gezocht

De werkgroep Familiegeschiedenis zoekt gegevens van Blerickse Families met

Duitse  voorouders

Contactadres: chrit.klerken@kpnmail.nl

Lees meer

CD-Rom “Gezinnen in Blerick 1575 –1819”

Op woensdag 20september 2017 om 19.30 uur presenteerde
Heemkundekring “Blariacum” de CD-Rom met gegevens van
“Gezinnen Blerick 1575 – 1819” in het Activiteitencentrum
“Zalserhaof ” in Hout Blerick. Er waren meer dan 50
belangstellenden aanwezig.

 

 

 

Lees meer